Betrokken ouders vinden wij belangrijk. Essentieel daarvoor is dat u goed geïnformeerd bent.

Sinds dit schooljaar krijgt u de nieuwsbrieven, schoolberichten en foto’s via Parro. Parro is een veilige communicatie-app, waarop u alle schoolgerelateerde informatie bij elkaar vindt. Voor meer informatie en afspraken kunt u hier de PowerPoint Introductie Parro voor ouders  bekijken.

De volgende communicatielijnen kunt u van ons verwachten:

  • Alle informatie, ook nieuwe informatie versturen via Parro. U kunt Parro als app op uw telefoon installeren en/of via de computer bekijken op de site talk.parro.com. In Parro zetten we ook de gespreksplanner uit om in te tekenen voor de kind-oudergesprekken en verwachtingsgesprekken.
  • In de schoolgids vindt u de visie en uitgangspunten voor het beleid. De schoolgids is te downloaden van onze website. Ook kunt u een papieren versie vragen bij de directie.
  • De informatiewijzer bevat vooral praktische informatie: namen, adressen, telefoonnummers, schooltijden, vrije dagen, vakanties, regels en afspraken. De kinderen die voor het eerst op school komen krijgen ook een informatieboekje over de gang van zaken in groep 1-2.
  • De maandelijkse nieuwsbrief is bedoeld voor activiteiten en actueel nieuws. De brief sturen we voor de eerste van de maand. We plaatsen hem ook op de website. Actuele informatie krijgt u tussendoor via een schoolbericht.
  • De website geeft informatie over de school en de groepen.
  • In het ouderportaal van ParnasSys volgt u de vorderingen van uw kind. Iedere ouder heeft een eigen code. In het ouderportaal ziet u ook de jaarplanning, verslagen van oudergesprekken en de groepslijst met adressen en telefoonnummers.
  • Op de informatie-avonden vertellen we over de dagelijkse gang van zaken, nieuwe ontwikkelingen en de opbrengsten van de school.
  • Kind-oudergesprekken en oudergesprekken houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en vorderingen van uw kind. U kunt ook altijd tussendoor een gesprek over uw kind aanvragen. Op onze beurt nemen wij, indien nodig, contact met u op om over uw kind te praten.