Welkom op de site van groep 1-2

In groep 1-2 zijn Anne-Marie Beks en Suzanne Merkx de leerkrachten.

Suzanne werkt op maandag, dinsdag en vrijdag. Anne-Marie op woensdag, donderdag en vrijdag. De vrijdagen worden verdeeld. De groep start met 17 kinderen. In de loop van het schooljaar komen er kinderen bij. De groepsouders zijn

Via klasbord kunt u de groep volgen  

mailadressen

anne-marie.beks@skoh-haaren.nl

suzanne.merkx@skoh-haaren.nl

Onze missie en visie

De dagelijkse gang van zaken

Start van een dag
Vanaf 8:15 uur mogen de kinderen binnenkomen. Op de tafels liggen werkjes klaar waar de kinderen mee mogen spelen. Om 8:30 uur starten we samen in de kring.
Op de tijdwijzer kijken we welke dag het is, wat voor weer het is en wie de hulpjes-van-de-dag zijn. Aan de hand van de dagritmekaarten zien de leerlingen het dagprogramma.

Projecten en thema’s
In de groep 1-2 werken we o.a. met Jeelo en de methode Schatkist. Schatkist bestaat uit verschillende thema’s die aansluiten bij de tijd van het jaar. De projecten van Jeelo zijn schoolbreed. Alle groepen werken aan hetzelfde project. Het doel is het uitbreiden van de belevingswereld van de kinderen.
Een Jeelo project duurt ongeveer 6 weken. Het is in de groep terug te zien in de themahoek, maar ook aan de woordenwebs en de knutselwerkjes. De kinderen worden uitgedaagd tot ontdekken en het eigen maken van vaardigheden en begrippen.

Voorbereidend taal- en leesonderwijs
De taalontwikkeling neemt bij kleuters een belangrijke plaats in. Bijna alle informatie wordt gegeven en ontvangen door het gesproken woord. Het is belangrijk dat je  gevoelens en bedoelingen aan elkaar duidelijk kunt maken en dat je leert omgaan met taal. Bij kleuters gaat het dan voornamelijk om luisteren en spreken. Dit gebeurt door middel van taalspelletjes (b.v. rijmen, luisterspelletjes), platen laten bekijken en erover vertellen, vertellen over eigen gebeurtenissen en luisteren naar verhalen. De computer wordt als hulpmiddel gebruikt bij taal- en rekenspelletjes.

Voorbereidend rekenonderwijs
We werken op school met de rekenmethodes: De Wereld in Getallen en Met Sprongen Vooruit. In groep 1-2 is het stimuleren van de ontwikkeling van getalbegrip en het leren tellen van groot belang. Dat kan op allerlei manieren en op elk moment in de vorm van liedjes, versjes, spelletjes maar ook door de vele materialen in de klas.
Voor een doorlopende leerlijn is het belangrijk dat alle inhoudelijke rekenaspecten evenwichtig aan bod komen, u kunt daarbij denken aan tellen en getalbegrip, meten en vergelijken, tijdsbeleving en ruimtelijke oriëntatie.

Lichamelijke ontwikkeling
De gymlessen bestaan afwisselend uit spel, materiaal- en vrije lessen. Bij spel en materiaallessen leren de kinderen om te gaan met hun lichaam en hoe ze de verschillende materialen horen te gebruiken. De kinderen worden uitgedaagd om samen te spelen. De kinderen hebben geen gymkleding nodig, maar wel gymschoenen. Deze schoenen blijven op school. De kinderen gymmen op woensdagochtend in de grote gymzaal.

Muziek, drama en dans
In de klas en in de speelzaal maken we dagelijks muziek. We leren liedjes en dansjes, spelen op muziekinstrumenten en doen allerlei bewegingen op muziek. Muziek is leuk! Muziek heeft een positieve invloed op de sociale vaardigheden, de taalontwikkeling, het concentratievermogen en de zelfstandigheid van leerlingen. Sinds dit schooljaar worden in een aantal projecten van Jeelo bijpassende liedjes aangeboden.Klik op de link voor liedjes en versjes die de kinderen kennen. Liedjes en versjes

Pauze
De kinderen hebben 15 minuten pauze, van 10:15 uur tot 10:30 uur. Ze spelen dan buiten op de speelplaats van groep 1-2. Net voor deze pauze, om 10:00 uur eten/drinken ze hun ‘tussendoortje’.

Werktijd met ontwikkelingsmaterialen
De kinderen werken tijdens de werktijd met een planbord. Het planbord hangt op een duidelijke plek in de groep. Op het planbord kunnen de kinderen zien welk werkje ze gaan doen.
De werkjes bestaan uit: bouwhoek, poppenhoek, lees/schrijf hoek, computer, materialen op reken- en taalgebied, constructiewerkjes, werkje van de week en nog vele meer. Het knippen, plakken, tekenen en schilderen komt hierbij ook aan bod. De kinderen hebben een kaartje met hun naam dat achter een werkje hangt. De leerkracht plant in de ochtend de werkjes en ’s middags mogen de kinderen zelf kiezen. Er wordt hen een zo gevarieerd mogelijk aanbod van werkjes geboden. De kinderen werken op hun eigen niveau en tempo.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
We werken met de methode: De Kracht van 8. De Kracht van 8 bestaat uit 8 krachten waarbij de kinderen en de volwassenen om hen heen respectvol met elkaar omgaan. We hanteren positieve uitgangspunten. Benoemen wat we wél willen in plaats van wat we niet willen. De basis bestaat uit 8 krachten, die zichtbaar gemaakt worden in allerlei activiteiten. Veel herhaling leidt ertoe dat het vanzelfsprekend wordt om respectvol met elkaar om te gaan.

Coöperatief leren
We werken en leren door ‘coöperatief leren’. In de kleutergroep krijgen de kinderen de eerste werkvormen aangeboden. In de volgende schooljaren wordt het coöperatief leren verder uitgebouwd en leren ze werkvormen waarin ze samenwerken in duo’s en in teams.

Verjaardag
De verjaardag van uw kind wordt in groep 1-2 uitgebreid gevierd. We zingen, dansen, steken de kaarsjes aan. De ouders mogen hierbij aanwezig zijn. Traktaties houden we het liefst zo gezond mogelijk. Op welke dag we de verjaardag vieren kunt u, vooraf, met de leerkracht afspreken.

Tot slot
Wij vinden het erg leuk om te laten zien wat we allemaal in de klas doen. U bent dus altijd welkom om te komen kijken. Door op de link te klikken , leest u nog meer over groep 1-2  specifieke kleuterzaken