Welkom op de site van groep 6

De leerkracht in groep 6 is Maaike Poirters. Op dinsdag staat Jasmijn Nagel voor de groep. Maaike heeft dan studieverlof. Zij volgt de master EN (educational needs) In de groep zitten 20 leerlingen. De groepsouder is Afke Spikmans.

U kunt onze groep volgen in Parro

mailadres

Maaike             m.poirters@cadansprimair.nl

Jasmijn             j.nagel@cadansprimair.nl

Onze missie en visie

De dagelijkse gang van zaken

Leeskwartier
We starten ieder dag met het ‘leeskwartiertje’. Door het jaar heen zijn er periodes waarin kinderen zelfstandig in een boek lezen of waarin zij lezen met een maatje of leerkracht.

Instructies
Iedere dag krijgen de kinderen verschillende instructies op het gebied van rekenen, taal, spelling en lezen. Tijdens de instructie is er veel aandacht voor het individuele kind. Kinderen met minder behoefte aan instructie kunnen zelfstandig verder werken, kinderen met veel behoefte aan instructie zitten aan de instructietafel en krijgen daar extra uitleg over de leerstof.

Methodes
We gebruiken de volgende methodes:
Rekenen: Wereld in getallen (WIG)

De rekendoelen zijn:
– Getalbegrip: werken in het getallengebied tot 100.000.
– Optellen en aftrekken: optellen en aftrekken tot en met 10 000 en         100 000.
– Vermenigvuldigen: vermenigvuldigen met grotere getallen, samengestelde getallen en (afgeronde) kommagetallen.
– Delen: delen met grote getallen.
– Getalbegrip kommagetallen: de kommagetallen worden geïntroduceerd.
– Breuken: de breuken worden geïntroduceerd.
– Geld: het optellen, aftrekken en vermenigvuldigen met geldbedragen (kommagetallen) komt aan bod. Naast het betalen en teruggeven van geldbedragen leren de leerlingen ook schattend te rekenen.
– Tijd: het klokkijken en het gebruik van de kalender worden onderhouden.
– Meten: de leerlingen leren te werken met schaal en een oppervlakte te berekenen met een formule. Nieuw dit schooljaar zijn de windrichtingen en de verkenning van verschillende ruimtelijke figuren.
We besteden ook aandacht aan het lezen en interpreteren van o.a. de cirkeldiagram en de pictogram.

Door op de link te klikken, ziet u hoe de sommen worden aangeboden

Taal en spelling: STAAL

De leerdoelen hierbij zijn

Klik op de linken voor meer informatie over spelling: regelkaarten 4-5-6 (2)Regelkaart groep 6 spelling staal 1,Regelkaart groep 6 spelling staal 2.

Schrijven:
In onze groep besteden we aandacht aan het automatiseren van het lopend schrift en het temposchrijven.

Engels: Groove.me
We gebruiken de methode Groove.me voor groep 1 tot en met 8. Groove.me is een lesmethode Engels waarbij popmuziek de basis is van alle lessen. Muziek geeft kinderen zelfvertrouwen en enthousiasmeert! In de lessen zitten verschillende vormen van differentiatie om optimaal aan te sluiten bij de niveauverschillen van leerlingen. Klik op de link voor meer informatie Groove.me

Wereld-oriëntatie: Jeelo
De wereld-oriënterende vakken worden in projectvorm aangeboden. De kinderen ervaren samenhang en zien meer verbanden door het werken met projecten. We werken schoolbreed aan het project. Dit wil zeggen dat alle groepen, op hun eigen niveau met de lesstof bezig zijn. We stimuleren hierbij het stellen van eigen onderzoeksvragen door de kinderen. De 21st Century Skills, vaardigheden die de kinderen in de toekomst nodig hebben, komen tijdens de projecten uitgebreid aan bod. Er is veel ruimte voor samenwerken, opdoen van ICT-vaardigheden, kennisconstructie en creatief denken.
Meer informatie vindt u op de homepage, in het blok Jeelo.

Coöperatief leren
Coöperatief leren (ook wel samenwerkend leren genoemd) heeft een vaste plaats op onze school. In alle groepen leren de kinderen coöperatieve werkvormen. Het doel hierbij is dat de kinderen actief bezig zijn met de lesstof. Kinderen leren van en met elkaar. Ze werken in duo’s of in teams.
Ook praten we over het werken met onze:
– binnenstem, wanneer we stil werken
– liniaalstem wanneer we iets zachtjes met elkaar bespreken
– teamstem wanneer we verstaanbaar mogen zijn binnen ons eigen team
– groepsstem, wanneer het voor de hele groep te horen mag zijn.

Weektaak
Op de weektaak staan alle taken die de kinderen zelfstandig moeten maken.
De kinderen plannen de taken zelf in. Ze bepalen dus zelf in welke volgorde ze de taken maken. We stimuleren dat de kinderen daarin bewuste keuzes maken.

Creativiteit
In de projecten van Jeelo is veel ruimte voor creativiteit. De kinderen krijgen uitdagende opdrachten en er is volop gelegenheid om een eigen invulling te geven aan de uitwerking. Voor de muzieklessen halen we inspiratie uit de methode 123zing.

Huiswerk
Om de 2 weken krijgen de kinderen op maandag een werkblad mee, dit gaat over spelling en rekenen. Het werkblad wordt thuis gemaakt en leveren ze vervolgens op school in. Als u de link selecteert, leest u meer over onze visie op huiswerk: visie huiswerk groep 5 en 6

De kinderen krijgen ook regelmatig een toets. Als u de link selecteert, leest u wat tips hoe de kinderen dit aan kunnen pakken: Hoe leer je een toets

Gym
Wij gymmen op de volgende dagen en tijden:
dag: dinsdag                             dag: donderdag
tijd:  11:15 uur                          tijd: 13:30 uur

Leuke en leerzame weblinks
www.leerspellen.nl
www.kinderpleinen.nl
www.leestrainer.nl
www.rekenweb.nl
www.jufmelis.nl
www.taal-oefenen.nl
www.grammaticaoefeningen.wikispaces.com
www.wrts.nl

Tot slot
Wij vinden het erg leuk om te laten zien wat we allemaal in de klas doen. U bent dus altijd welkom om te komen kijken.