Praktische informatie voor alle groepen.

Op deze pagina vindt u schoolafspraken en informatie die voor alle groepen gelden.

 

 

 

We houden u graag op de hoogte van nieuwe methodes en ontwikkelingen.

In schooljaar 2019-2020 gaan we aan de slag met Parro en de muziekmethode 123Zing.

Parro is een communicatie-app. Onder het kopje ouders-communicatie vindt u meer informatie. U ziet daar ook de link naar de PowerPoint over Parro.

De 123Zing muzieklessen worden gekoppeld aan de Jeelo projecten.

Vanaf 8:15 uur mogen de kinderen binnenlopen. Ze gaan dan naar hun eigen lokaal en hebben dan tijd om met de leerkracht en klasgenootjes te praten. Ook is er gelegenheid om een werkje af te maken of te lezen. De kinderen van groep 1-2 mogen kiezen uit de werkjes die op de tafels liggen. Om 8:25 uur gaat de eerste zoemer en ruimen de kinderen op. Om 8:30 uur gaat de tweede zoemer en beginnen de lessen.

U kunt uw kinderen afzetten bij de “kiss-and-ride zone” voor de school. Deze zone is niet bedoeld om te parkeren.

 

Op maandag, dinsdag en donderdag hebben we continurooster. De kinderen eten dan op school.

Het samen eten vinden we een belangrijk moment tijdens de schooldag. Aandacht voor een gezonde lunch hoort daar bij. We stimuleren het eten van volkoren en bruin brood. Koek, snoep en chips mogen niet. Op de site van het voedingscentrum vindt u ideeën voor een gezonde broodtrommel. voedingscentrum

Schoolmelk en thee
U kunt voor uw kind een abonnement op schoolmelk afsluiten. Dit kan voor de lunchpauze op maandag, dinsdag en donderdag. Ouders sluiten dit abonnement zelf af. http://www.schoolmelk.nl/

Schoolmelk Folder

De conciërge zorgt ervoor dat de zuivel om 12.00 uur in het lokaal staat.
Het is ook mogelijk om thee te drinken. De kinderen brengen hiervoor een eigen beker mee. De thee wordt verzorgd door de school.

 

Meer informatie over het continurooster vindt u op de pagina met de downloads.

Coöperatief leren (ook wel samenwerkend leren genoemd) heeft een vaste plaats op onze school. In alle groepen leren de kinderen coöperatieve werkvormen. Het doel hierbij is dat de kinderen actief bezig zijn met de lesstof. Kinderen leren van en met elkaar. Ze werken in duo’s of in teams.
Ook praten we over het werken met onze:
– binnenstem, wanneer we stil werken
– liniaalstem wanneer we iets zachtjes met elkaar bespreken
– teamstem wanneer we verstaanbaar mogen zijn binnen ons eigen team
– groepsstem, wanneer het voor de hele groep te horen mag zijn.

Rondom de school liggen drie speelplaatsen. Op de speelplaats bij de ingang van groep 1-2 spelen de kinderen van groep 1-2. Tijdens de pauzes is er op de speelplaatsen voor en achter een surveillant. De kinderen van groep 1 tot en met 3 spelen op de speelplaats voor. De groepen 4 tot en met 8 kiezen zelf op welke speelplaats ze spelen.De kinderen mogen een klein stepje, of een skatebord meebrengen. Op afgesproken plaatsen mogen ze daarmee spelen. Daarnaast zijn er plaatsen waar ze balspelen kunnen doen.

Afspraken:

Pauze 10:15-10:30u en 12.15-12.30u

  • de kinderen van groep 1 tot en met 3 spelen op de speelplaats voor de school.
  • de kinderen van groep 4 tot en met 8 kiezen of ze op de speelplaats voor of achter spelen.

 

Pauze 12:15-12:45 uur

  • van 12:15 tot 12:30 uur spelen alle kinderen buiten.
  • van 12:30 tot 12:45 uur is er de gelegenheid voor kinderen die dit willen om in de hal een spelletje te spelen, te lezen of de tekenen. De kinderen mogen ook buiten blijven spelen.

Er is een slecht-weer programma. Als de kinderen door de weersomstandigheden niet naar buiten kunnen, maken de leerkrachten per unit afspraken wat de kinderen mogen doen.

De groepen 3 tot en met 8 gymmen twee keer in de week. Ze nemen hiervoor gymkleding, gymschoenen en een handdoek mee. Het dragen van gymschoenen is verplicht. Na afloop van de gymles douchen alle kinderen.

Als uw kind niet mee mag gymmen of douchen, dan kunt u dit doorgeven aan de leerkracht.

De groepen 1-2 gymmen een keer in de week in de gymzaal. Zij hebben hiervoor gymschoenen nodig, die op school blijven.

Iedere groep heeft een keer in het schooljaar een viering. Op het podium laten de kinderen hun talenten zien. De andere groepen komen kijken. Ouders van de kinderen uit de groep zijn van harte welkom om bij de viering aanwezig te zijn. De vieringen zijn op vrijdag en er zijn twee uitvoeringen: 10:30 en 11:30 uur.

 

We hebben ook schoolvieringen. Feesten die we met de hele school vieren en die zorgen voor het gevoel samen Williborordusschool te zijn.

We vieren: Willibrordusdag, de naamdag van de school, Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Koningsspelen en Juffen- en meestersdag, de verjaardagen van de leerkrachten.

Modderdag met de hele school.

Voor veel kinderen is het vieren van hun verjaardag op school een feestelijk hoogtepunt. De kinderen mogen, als ze jarig zijn, op school trakteren. Graag tijdig doorgeven wanneer uw kind zijn of haar verjaardag viert.

In groep 1 en 2 zijn de ouders daarbij van harte welkom. Met de leerkracht maakt u daarvoor een afspraak.

Door veranderingen van het lesprogramma in de middag hebben we besloten om de verjaardagen van de kinderen in groep 3 tot en met 8 te vieren zonder ouders erbij. Niet omdat u niet welkom bent, wel omdat het organisatorisch moeilijk is.

Wij vragen u om de traktaties wel feestelijk, maar ook klein te houden en niet te calorierijk te maken.

Vrolijke traktaties vindt u op www.voedingscentrum.nl/trakteren en www.gezondtrakteren.nl

 

Op donderdag 12 september om 20.00u is er een informatie-avond voor ouders van groep 7 en 8 over het Vormsel. De avond wordt gegeven op het pastoraal Centrum Duinendaal 2 in Boxtel.

De datum van het Vormsel is nog niet bekend.

 

 

 

Bibliotheek op School

Scholen, gemeenten en bibliotheken hebben in schooljaar 2015-2016 de handen ineengeslagen voor kwaliteitsverbetering binnen het onderwijs. Door een gezamenlijke strategie op te stellen en bewezen diensten en programma’s van de bibliotheken te benutten, mag ook onze school nu genieten van een eigen schoolbibliotheek. De bieb bevat een ruim aantal boeken waar de leerlingen uit kunnen kiezen.
Onder schooltijd op woensdag hebben de leerlingen de mogelijkheid om naar de schoolbieb te gaan. De leerkracht geeft aan wanneer het tijd is voor de leerlingen om naar de schoolbieb te gaan.

Dankzij verschillende vrijwilligers is de De Bibliotheek op school mogelijk. Komt u ook een kijkje nemen in onze schoolbieb?

Hoofdluis

Op woensdag na de vakantie worden alle kinderen gescreend op hoofdluis.

De hoofdluiscommissie kijkt alle kinderen na en noteert het volgende:

– Er zijn luizen gevonden

– Er zijn (oude) neten gevonden

De directie stuurt een schoolmail naar alle groepen en leerkrachten waarin kinderen zitten die neten en/of luizen hebben. De ouders van de betreffende leerling worden persoonlijk geïnformeerd middels een email. Als er bij uw kind luizen worden gevonden dan wordt u gebeld.

Na 2 weken vindt er een her controle plaats.

Op onderstaande link vindt u meer informatie over het behandelen.

Folder Hoofdluis

Bij slecht weer blijven de kinderen binnen. De beslissing om binnen te blijven, nemen de leerkrachten die pleindienst hebben in overleg.

De leerkrachten vertellen de kinderen van tevoren wat ze in de pauze mogen doen.

Mogelijkheden zijn:

  • in één lokaal draait een TV-uitzending op het digibord
  • in één lokaal is ruimte voor gezelschapsspelletjes
  • in één lokaal kunnen kinderen rustig lezen

De leerkrachten spreken dit per unit af: groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6, groep 7-8.

De leerkrachten die pleindienst hebben, lopen heen en weer tussen de groepen die pauze hebben. Indien wenselijk springt een extra leerkracht bij.

Aan het eind van de pauze ruimen de kinderen samen op.