Klasbord is een gesloten omgeving waar informatie gedeeld wordt tussen ouders en de leerkracht. U kunt hierbij denken aan foto’s, leuke uitspraken of een kort berichtje. U krijgt een kijkje in de keuken van de klas en kunt daar later met uw kind over praten. Op Klasbord komt geen nieuwe informatie. U krijgt wel herinneringen voor activiteiten.

Via de leerkracht krijgt u de inlogcode.