Basisschool Willibrordus is een Jeelo-school

Een Jeelo-school heeft als doel alle leerlingen meer te laten leren. Jeelo staat voor: Je Eigen Leeromgeving.

In twaalf projecten worden de wereld-oriënterende vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur, techniek, kunstzinnige oriëntatie, leefstijl, EHBO en verkeer aangeboden.

Leerlingen leren niet meer in vakken, maar gaan maatschappelijk betrokken aan de slag in projecten. Ze benutten elkaars talenten en léren leren.

 

Vier leerlingen uit groep 8 hebben op zaterdag 13 april 2019 de NK Geo-battle in Hengelo gewonnen.
Na het winnen van de voorrondes op Beekvliet zijn ze er ook in geslaagd eerste te worden van Nederland.

Een heel mooie prestatie. We zijn super trots op deze kanjers.

Dit vonden de leerlingen er zelf van:
Séline: ìk vond de opdrachten superleuk, het was heel leerzaam en het werd natuurlijk nog leuker toen we hoorden dat we eerste zijn geworden. Ik raad het zeker aan voor de volgende groep 8!
Esmée: ik kan het niet geloven dat we vandaag gewoon Nederlands kampioen zijn geworden eerst op Beekvliet en nu hier! Het was een fantastische dag vol spanning en plezier!👌🏽😉✌🏽💁🏽
Ilja: ik kom even niet zo goed uit mijn woorden, maar om nu eindelijk te zeggen dat 4 kinderen uit het Brabantse dorpje Esch Nederlands Kampioen zijn is toch gaaf!
Renske: twee uur rijden was het waard, de opdrachten vond ik super leuk en dan ook nog onverwachts eerste worden, ik vond het heel leuk met ons vieren, want we hebben super goed samengewerkt. Ik raad het jullie zeker aan!

 

Op dinsdag 23 februari starten we met het project Veilig in het verkeer 

Start van het project:

We openen het project met het maken van verkeersborden in de eigen groep.

We bespreken en bekijken verschillende verkeersborden. Daarna gaan we zelf borden. knutselen en tekenen. Deze borden komen door de school te staan en hangen.

Afsluiting

We sluiten het project af op woensdag 17 maart. De bovenbouw leerlingen zetten verschillende parcours uit voor de rest van de groepen. De kinderen kunnen zo, wat ze geleerd hebben, toepassen in de praktijk. Aan het eind van deze activiteit krijgt iedereen een diploma.

 

Binnen dit project zijn er 4 verschillende leerroutes:

 • Groep 1 en 2: lopen en oversteken
 • Groep 3 en 4: oversteken op straat
 • Groep 5 en 6: fietsen
 • Groep 7 en 8: verkeersexamen

Een Jeelo-school werkt altijd vanuit drie pijlers:

 • Samen leven voor betrokkenheid
 • Samen werken voor competenties
 • Zelfstandig léren leren

Leeromgeving

Wij werken aan een leeromgeving waarin deze drie Jeelo-pijlers herkenbaar en evenwichtig aanwezig zijn. Wij maken daarin een ontwikkeling door.

Community

We zijn onderdeel van de zogeheten Jeelo-community. Daarin werken scholen en experts samen aan een permanent verbeteren van het basisonderwijs. We werken volgens een ervaringsspiraal: ervaringen delen, evalueren en hiervan leren.

Organisatie

We streven steeds naar een goedlopende organisatie. Dit doen we door:

 • het vormen van een ‘kartrekkersgroep’
 • het houden van teambijeenkomsten over de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van Jeelo-projecten
 • het bevorderen van competenties van leerkrachten voor het werken met Jeelo
 • het scheppen van voorwaarden voor de permanente ontwikkeling van Jeelo
 • van groep 1 tot en met 8 te werken aan hetzelfde project. We starten en sluiten af met een gezamenlijke activiteit

De twaalf projecten waar we, verspreidt over twee jaar, aan werken.