De kracht van 8, respectvol omgaan met jezelf en de ander

Een stabiele leeromgeving is gebaat bij een veilig en pedagogisch klimaat. Alleen kinderen en leerkrachten die zich veilig en gewaardeerd voelen zijn in staat zich te ontwikkelen. Willibrordus investeert daarom veel in de schoolregels én in de sociaal-emotionele methode de Kracht van 8. Deze methode is geïntegreerd in het onderwijsprogramma.

Respectvol met jezelf en elkaar omgaan is onze rode draad. Voor ons team is de uitdaging dat het niet bij mooie woorden blijft, maar dat je het in de hele school terugziet.

De Kracht van 8 geeft ons handvatten in de vorm van positieve uitgangspunten. Acht  krachten, die tot uiting komen in allerlei activiteiten. De herhaling leidt ertoe dat het vanzelfsprekend wordt om meer respectvol met elkaar om te gaan. De groepen 1 tot en met 8 behandelen door het jaar heen tegelijkertijd een van de acht krachten.

Een belangrijke grondgedachte voor zowel leerkrachten als kinderen is: iedereen hoort erbij. We houden rekening met elkaar, zijn eerlijk, werken samen, helpen elkaar, luisteren naar elkaar, zeggen wat we graag willen en beginnen opnieuw als het even niet goed is gegaan.

De slogan: Het mooiste wat je kunt worden is jezelf.

 

Krachtgroepen

Alle leerlingen in de groepen 1 tot en met 8 zijn verdeeld over ‘krachtgroepen’. Jong en oud door elkaar vormen zo een groep. Maandelijks komt elke groep bij elkaar om samen de krachten uit te dragen. Verbondenheid en verantwoordelijkheidsgevoel geven we op deze manier vorm.

 

Ouderpanel

Krachtig onderwijs maak je samen. De inbreng van onze ouders vinden we waardevol. Aan elke krachtgroep is een ouderpanel gekoppeld, waarmee we in gesprek gaan over relevante onderwerpen binnen het onderwijs.

 

De acht krachten

Ik ben mezelf

Alles start vanuit jezelf. Iedereen is uniek! Wie ben jij? Hoe laat je jezelf zien aan anderen? In al je contacten neem je jezelf mee, en je kunt pas goed met een ander omgaan, als je ook met jezelf kan omgaan. Welke talenten heb je? Kun je jezelf accepteren en waarderen, met al je kwaliteiten en wat je nog wilt leren? Dit gevoel van eigenwaarde en liefde voor jezelf begint, als je als kind diep van binnen weet, dat er van je gehouden wordt en dat je van jezelf mag houden precies zoals je bent. Kinderen hebben van nature de drang om het beste in zichzelf tot uiting te brengen, om te worden wie ze in diepste wezen zijn, en ze hebben ons nodig om hen daarbij te helpen. Het leukste dat je kunt worden is jezelf.

Eerlijk zijn

Dit tweede thema heeft niet alleen met jezelf te maken, maar ook met het contact dat je met een ander hebt. Eerlijkheid is daarbij een belangrijke waarde. Wat is waar voor jou? Iedereen heeft een geweten, een soort binnenstem, die je waarschuwt als je iets doet of zegt, wat niet strookt met je eigen gevoel voor waarden of dat van de groep waarin je leeft. Bij dit thema hebben we het ook over emoties en gevoelens. Het eerlijk uiten van gevoelens leidt tot een kwetsbare opstelling. Kwetsbaarheid roept heel snel eerlijkheid op! Daardoor ontstaat meer begrip voor elkaar, wat kan leiden tot een oplossing van conflicten. Het is nog niet zo gemakkelijk eerlijk te zijn met jezelf, het is veel gemakkelijker eerlijk te zijn met andere mensen.

Rekening houden met elkaar

Dit thema gaat over respect en ook over vriendschap. In het woordenboek staat voor respect: eerbied, ontzag, bewondering. Respecteren is eerbiedigen, naar iemands wens handelen. Je kunt pas respect hebben voor een ander, als je respect hebt voor jezelf! Zelfrespect komt bij thema 1 en 2 aan de orde. Vervolgens kijken we met respect naar de ander en willen we accepteren dat een ander anders is en dat dat goed is, zonder oordeel. Acceptatie is een levenslange dans; hoe meer je het doet, hoe beter je erin wordt

Samenwerken en elkaar helpen

Samen ontdekken hoe de 8 krachten van De Kracht van 8 doorwerken in speel- en leersituaties is hierbij de uitdaging. Iedereen is even waardevol in een samenwerkingssituatie; je kunt van elkaar leren en je kunt elkaar helpen. Plezier, overleg, creativiteit, eigenwaarde en zelfvertrouwen zijn een uitvloeisel hiervan. Samen sta je sterk.

 

 

Luisteren naar elkaar

Naar elkaar luisteren is het begin van begrijpen. Deze uitspraak brengt ons bij het wezenlijke doel van communicatie; elkaar écht verstaan. Het vermogen om te horen is hiervoor niet genoeg; echt luisteren is ontvangen! Effectief luisteren brengt de behoeften en wensen van jezelf en de ander aan het licht. Er is gebleken dat als je luisteren traint, je er beter in wordt, en zo voor een betere communicatie kunt zorgen. Een mens heeft twee oren en één mond; om twee keer meer te luisteren dan te praten!

Zeggen wat we graag willen

Het is niet vanzelfsprekend dat de ander jouw wensen weet en begrijpt; vertel hem dus wat je wensen zijn, met respect; dan kan dat leiden tot begrip en een welwillende houding. Wanneer je spreekt vanuit positiviteit, dus zegt wat je wél wilt, in plaats van wat je niet wilt, is het voor de ander gemakkelijker om rekening met je te houden en aan jouw behoeften tegemoet te komen. Als je veel woorden nodig hebt om te zeggen wat je in gedachten hebt, denk dan wat langer na.

Laten we opnieuw beginnen

Als er een conflict is zijn de voorgaande thema’s te gebruiken om tot de kern van het conflict te komen; de laatste stap is dan elkaar vergeven en opnieuw beginnen. Elkaar vergeven is nog niet zo gemakkelijk, maar het geeft wel een gevoel van ruimte en vrijheid om verder te kunnen leven. We hoeven niet te weten hoe we kunnen vergeven, als we maar bereid zijn om te vergeven. Het wonder van vergeven is; van angst naar liefde gaan.

Iedereen hoort erbij

Elk mens is altijd deel van een groep; gezin, familie, vrienden, klas, club, volk, wereld, heelal……. Binnen die groep willen we ons evenwicht vinden en gelukkig worden. Dat gaat echter niet vanzelf. Het vereist van ons een eigen activiteit in de voorgaande thema’s. De uitkomsten van die activiteit vormen De Kracht van 8!