De Oudervereniging

Ouders nemen op onze school een belangrijke plaats in. Om alle jaarlijkse activiteiten te kunnen organiseren is de ondersteuning door betrokken ouders van belang. Hulp van ouders is onder andere gewenst bij activiteiten zoals: Willibrordusdag –  Sinterklaas – Kerstmis  – Carnaval  – Koningsspelen. Onze ouders worden aangestuurd door de Ouderraad. De Ouderraad komt zes keer per schooljaar bijeen en een  leerkracht is aanspreekpunt en aanwezig bij de vergaderingen.

 

Voorzitter:Jane van Gaal
Penningmeester:Judith van der Bruggen
Secretariaat:Nicole Kerkhof-Kivits
Leden:Suzanne Hofman en Yolan van den BergGroepsouders groep 1-2
Yvonne Bergman en Tessa SendersGroepsouders groep 3
Marianne Olislagers en Elke GroenendaalGroepsouders groep 4
Ivonne Jansen en Eefje BergmanGroepsouders groep 5
Monique Looman en Eveline van OersGroepsouders groep 6
Afke Spikmans en Esther van de SandeGroepsouders groep 7
Sandra van Bladel en Kim van de VenGroepsouders groep 8
Leerkracht:Anne-Marie Beks

Aan het begin van ieder schooljaar houden wij de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering voor alle ouders. Hierbij houden wij U op de hoogte over:

  • de activiteiten die het afgelopen jaar zijn ondernomen,
  • inzicht in de Financiën,
  • de (nieuwe) samenstelling van de Ouderraad.

Van alle ouders wordt een vrijwillige bijdrage van € 30,00 per kind gevraagd. Dit om de activiteiten uit te voeren die door het Ministerie van Onderwijs niet worden ondersteund.
Rekeningnummer OR: NL25 RABO 0155 441 426

Indien een kind in de loop van het schooljaar op school komt, geldt een andere bijdrage.
Mocht U problemen hebben met de betaling , dan kunt U altijd contact opnemen met de penningmeester: Judith van der Bruggen of de directie van de school: Wilma van der Pol.

De vergaderingen van de ouderraad zijn voor dit schooljaar vastgesteld:

25-09-2019        24-03-2020

13-11-2019        11-05-2020

20-01-2020

De vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in de teamkamer.

Agenda

Agenda OV 25-09-2019
Agenda OV 13-11-2019 (1)
Agenda OV 20-01-2020

Notulen

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

    

 
  
             

 

 

 

Heeft U nog vragen?
U kunt terecht bij de bestuursleden van de Oudervereniging, zij helpen u graag.
Het emailadres is: or.willibrordus@cadansprimair.nl