De Oudervereniging

Ouders nemen op onze school een belangrijke plaats in. Om alle jaarlijkse activiteiten te kunnen organiseren is de ondersteuning door betrokken ouders van belang. Hulp van ouders is onder andere gewenst bij activiteiten zoals: Willibrordusdag –  Sinterklaas – Kerstmis  – Carnaval  – Koningsspelen. Onze ouders worden aangestuurd door de Ouderraad. De Ouderraad komt 6 x  per schooljaar bijeen en  1 vaste leerkracht is hierbij vanuit school altijd aanwezig.

 

Voorzitter:Jane van Gaal
Penningmeester:Judith van der Bruggen
Secretariaat:Nicole Kerkhof-Kivits
Leden:Yvonne Bergman en Marianne OlislagersGroepsouder groep 1-2
Afke Spikmans en Ivonne JanssenGroepsouder groep 3
Tessa Senders  Groepsouder groep 4
Eefje Bergman en Esther RoversGroepsouder groep 5
Carry Dirkx en Sandra van BladelGroepsouder groep 6
Isabelle RoversGroepsouder groep 7
Karin van Kasteren Groepsouder groep 8
Leerkracht:Anne-Marie Beks

Aan het begin van ieder schooljaar houden wij de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering voor alle ouders. Hierbij houden wij U op de hoogte over:

  • de activiteiten die het afgelopen jaar zijn ondernomen,
  • krijgt U inzicht in de Financiën,
  • de (nieuwe) samenstelling van de Ouderraad.

Van alle ouders wordt een vrijwillige bijdrage van € 25,00 per kind gevraagd. Dit om de activiteiten uit te voeren die door het Ministerie van Onderwijs niet worden ondersteund.
Rekeningnummer OR: NL25 RABO 0155 441 426

Indien een kind in de loop van het schooljaar op school komt, geldt een andere bijdrage.
Mocht U problemen hebben met de betaling , dan kunt U altijd contact opnemen met de penningmeester: Judith van der Bruggen of de directie van de school: Wilma van der Pol.

De vergaderingen van de ouderraad zijn voor dit schooljaar vastgesteld op: 5 oktober, 20 maart, 15 november, 17 mei, 25 januari en 4 juli. De vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in de teamkamer.

Agenda         Notulen

05-10-2017 

15-11-2017

10-01-2018 

19-03-2018             

  

 

 

 

 

    

 
  
             

 

 

 

Heeft U nog vragen?
U kunt terecht bij de bestuursleden van de Oudervereniging, zij helpen u graag.
Het emailadres is: or.willibrordus@skoh-haaren.nl