Wanneer mag uw kind extra verlof?

Elk schooljaar staan vakanties ingepland. Iedereen, maar zeker kinderen hebben het af en toe nodig om stoom af te blazen en andere impulsen te krijgen.
Het schoolsysteem houdt helaas ook in dat verlof opnemen onder schooltijd vrij streng is geregeld. Met uitzondering van kleuters tot vijf jaar geldt de zogeheten ‘plicht tot geregeld schoolbezoek’.

Gelukkig kent de wet ook uitzonderingen, waarmee de school in bijzondere gevallen ouders en kinderen tegemoet kan komen. We zetten ze hier op een rij.

Het beroep van de ouder(s)

De directeur mag maximaal tien dagen extra vakantie geven als de ouders vanwege de aard van hun beroep niet tijdens de schoolvakanties met gezinsvakantie kunnen. Daarvoor gelden wel drie voorwaarden:
 * Ten minste één ouder heeft seizoensgebonden werk, zoals in de agrarische sector of de horeca.
 * Het gezin kan anders in geen van de schoolvakanties binnen één schooljaar samen met vakantie.
 * De extra vakantie valt niet in de eerste twee weken van het schooljaar.

Speciale omstandigheden

Voor bijzondere familiegebeurtenissen mag de schooldirectie leerlingen op verzoek extra vrij geven. Denk aan een begrafenis of een huwelijk. Of voor dagen waarop je kind vanwege de geloofs- of levensovertuiging van het gezin niet op school kan zijn (carnaval valt hier niet onder). De directeur zal welwillend elk verzoek beoordelen.
Bij bijzondere familiegebeurtenissen worden meestal de regels hieronder gehanteerd.
 * Huwelijk van bloed- of aanverwanten van het kind tot en met de derde graad*: maximaal twee dagen.
 * Huwelijksjubilea (12½, 25, 40, 50 of 60-jaar) van ouders of grootouders: één dag.
 * 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: één dag.
 * Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten van het kind tot en met de derde graad*: tijdsduur in  overleg met de directeur.
 * Overlijden van bloed- of aanverwanten van het kind tot en met de vierde graad*: tijdsduur in overleg met de directeur.
 * Verhuizing van het gezin: één dag.

(* verwantschap tot en met de 3e graad: ouders, broers, zussen, groot- en overgrootouders, ooms, tantes, neven en nichten. 4e graad: neven en nichten (kinderen van ooms en tantes), oudooms, oudtantes, achterneven en achternichten (kinderen van kinderen van broers en zussen)

NOOT: de directie en/of leerplichtambtenaar kan afwijkend van bovenstaand beslissen. Hij weegt bij elke beslissing het algemeen onderwijsbelang af tegen het persoonlijk belang van het kind en het gezin. De regels hebben geen kracht van wet, dus beroep tegen een afwijkende beslissing is niet mogelijk.

Wees voorzichtig!

Het kan verleidelijk zijn om een dagje school te smokkelen. Om de vakantieuittocht voor te zijn of goedkoper te vliegen meld je je kind voor dat ene dagje ziek. Dit wordt wel ‘luxeverzuim’ genoemd. Mocht het uitkomen, dan kan een leerplichtambtenaar u beboeten met 100 euro per kind per verzuimde dag.
Flauw misschien? Sta er ook bij stil dat zo’n laatste dag, zeker de laatste van het schooljaar, voor je kind belangrijk kan zijn. Die dag is een feestje: het gezamenlijke jaar wordt afgesloten, de groep begint samen aan de grote vakantie. Omgekeerd geldt iets soortgelijks voor de eerste dag ná de vakantie: kennismaken, sámen beginnen.

U heeft drie goede redenen om het ‘leugentje om bestwil’ maar beter achterwege te laten:
 * U riskeert een boete die in het uiterste geval kan uitmonden in hechtenis
 * Een directeur die hieraan meewerkt krijgt te maken met de Onderwijsinspectie
 * U doet uw kind tekort